ПОРТФОЛИО- верзија за штампање

Овде можете видети  верзију мог портфолија који можете преузети и прерадити. Надам се да ће некоме помоћи. Овако сам ја то замислила:

DSCF1275

НАСЛОВНА СТРАНА

О АУТОРУ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

САДРЖАЈ

СРТУЧНО УСАВРШАВАЊЕ-СЕМИНАРИ

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У КОЛЕКТИВУ

ЛИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ФИЛОЗОФИЈА

ИНСТРУМЕНТ ЗА САМОПРОЦЕНУ

САМОПРОЦЕНА ЕФЕКАТА РАДА

СПОЉНА ПРОЦЕНА ЕФЕКАТА РАДА

Ових дана ће надам се цео бити готов.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ

Извештај запосленог о стручном усавршавању

у току I  полугодишта шк. 2013 / 2014 год.

 

Име и презиме: Ивана Богдановић Томовић

 

 

  Назив стручног усавршавања Реализатор  Начин учествовања

***

 

Време  Документ у установи који доказује реализацију****
Стручно усавршавање у установи Приказ правилникастручног усавршавања

у ОШ „Жарко

Зрењанин“ у

Качареву

ДанијелаИвановски Присуство(2) 6.11.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда
Приказдидактичког материјала БранкаДавидовић Присуство(2) 14.11.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда
Угледни час –Квиз у настави

Природе и друштва

Милица Вучковић, Боса Чађеновић, Наташа Јованов Присуство(2) 15.11.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда
Угледни час –Вежбе-линија

Ликовна култура

Мирјана Младеновић Присуство(2) 21.11.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда
Угледни час –Лист-обрада

биологија

Јелена Рокнић Присуство(2) 21.11.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда
Сусрет садечјим песником Тања Стојановски Присуство(2) 26.11.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда, фотографије
Израда Онлајнтестова (обука) Наташа Јованов Присуство(2) 27.11.2013 Евалуциони листић, потпис, потврда
Угледни час –Квиз знања-Питагорина теорема

математика

Милица Бељин Присуство(2) 29.11.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда
Портфолио наставника, васпитача истручних сарадника ПредрагХристов Присуство(2) 4.12.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда, фотографије
Угледни час –Певање, свирање

Музичка култура

БиљанаКрстевска Присуство(2) 11.12.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда
Угледни час –Важност доброг информисања

Грађанско васпитање

БиљанаКрстевска Присуство(2) 11.12.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда
Радионице заУченике и родитеље

декубаж

Ивана Б.Томовић,

Смиља

Шкорић

 

Реализатор(6) 16.12.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда, фотографије
Представљање дидактичкогматеријала

Вишефронтална настава

Ивана Б.Томовић,

Смиља Шкорић

Реализатор(6) 17.12.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда, фотографије
Продајнаизложба С. ШкорићИ.Б.Томовић

С.Кендришић

Реализатор(6) 23.12.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда, фотографије
Завршница пројектаПозориште у учионици ЈеленаСарафијановић Асистент(4) 23.12.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда, фотографије
Приредба за крајПрвог полугодишта Ивана Б.Томовић Реализатор(6) 23.12.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда, фотографије, видео запис
ПриказБЛОГА ДалиборСимоновић Присуство(2) 25.12.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда, фотографије
ПриказБЛОГА Ивана Б.Томовић Реализатор(8) 25.12.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда, фотографије
ПриказБЛОГА ДанијелаИвановски Присуство(2) 25.12.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда, фотографије, БЛОГ
ПриказБЛОГА НаташаЈованов Присуство(2) 25.12.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда, фотографије
ПриказБЛОГА ТањаСтојановски Присуство(2) 25.12.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда, фотографије
Представа за крајПрвог полугодишта СлавицаЛакушић Присуство(2) 25.12.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда

 

 

 

 

 

  Oблик стручног усавршавања* Назив стручног усавршавања  Начин учествовања

***

 

Време   Број сати  Документ

који доказује реализацију

****

Стручно усавршавање  ван установе Стручнискуп ПрезентацијаУџбеника

За разредну

наставу

присуство 25.11.2013. 1 Уверењео учествовању

на стручном

скупу стручног

усавршавања

Одобрен програмстручног усавршавања Примена иновативних комуникацијских  технологија у настави присуство 7.12.2013. 8 Уверењео похађаној

обуци

стручног усавршавања

 

 

ЕВИДЕНЦИЈА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА – СЕМИНАРИ

 

Основна школа „Жарко Зрењанин“ Качарево

 

ЕВИДЕНЦИЈА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

                               СЕМИНАРИ

Професор разредне наставе:

Ивана Богдановић Томовић

 

 Датум  Назив семинара  Место  Организатор  Сати 
16.51994.-

21.5.1994.

Програми за заштиту и подстицање развоја деце уратом измењеном контексту“( чувари осмеха) Качарево    Филозофски факултетинстиитут за психологију,Београд
26.08.2003. Комплексна метода у почетној настави читања и писања Београд М.МаринковићОШ „Краљ Петар I“ Београд
Грађанско васпитање први ниво за ОШДесетодневна обука Београд Министарство просвете испорта
13.02.2003. Други специјализовани републички семинар о настави математике у млађим разредима ОШ Београд „Архимедес“ клуб младихматематичара
28.02.2003.

21.03.2003.

11.04.2003.

09.05.2003

Семинар забавиште физичке културе „Спортико змај“ Београд ОШ „Младост“ 24
22.02.2003. Вишефронтални облик наставе „Нова школа“ Петра Савића Београд Педагошко друштво Србије 16
07.-12.04.2003. Едукација учитеља за идентификацију и рад са даровитом децом Вршац Едукативни центар за рад са даровитима 80
04.2003. Активно учење Београд Институт за психологијуФиолзофски факултет
27.11.2005. Методика наставе српског језика и књижевности у разредној настави Београд Министарство просветеи спорта 8
06.12.2006. Настава српског језика и књижевности Београд Учитељски факултет 6
24-.26.02.2006. Увод у калиграфију Београд Савез учитеља Београда 15
27.02.2006. Зимски сусрети учитеља Србије Београд Савез учитеља РС 6
09.11.2006. Употреби искоришћено Панчево Друштво учитеља Панчево 3
25.12.2007. Наставник као креатор климе у одељењу – обавезан бр. 256 Београд Институт за педагошкаистрживања 10
26.12.2007. Азбука сарадње школе и породице Београд Милица Брстина Кочиш,Јован Кочиш 8
08.02.2008. Рад у комбинованом одељењу – обавезан бр.316Упознај и покрени- подршка развоја друштвености код ученика – изборни бр. 319Унапређење наставе математике у нижим разредима ОШ – обавезан бр. 042 Београд Савез учитеља РС 3
09.02.2008. 24. зимски сусрети учитеља Србије Београд Савез учитеља РС 6
14.03.2008. АДД/АДХД – дефицит пажње бр. 341 Београд Биофидбек АсоцијацијаСрбије 6
14.06.2008. Сигурна школа – живимо без насиља бр. 284 Качарево Центар за социјалнирад града Новог Сада 15
17.12.2008. О методу „Рука у тесту“- обавезни бр. 171 Панчево Институт „Винча“ Београд 8
24.-26.02.2009. Добробит животиња и ми – изборни бр. 512 Београд ОРСА Београд 18
22.12.2009. Претпоставке успешне наставе – обавезни бр.577 Београд Педагошко друштво србије 10
16.01.2010. Специјализовани републички семинар о настави математике у млађим разредима ОШ – обавезни бр. 050 Качарево Математичко друштво„Архимедес“ Београд 8
14.02.2010. Подршка унапређивању обрзовно васпитног рада и осаврмењавању методологије рада у млађим разредима ОШ – обавезни бр. 565 Качарево Савез учитеља РС 8
17.04.2010. Између прописа и праксе – обавезни бр. 573 Качарево Угоститељско туристичка школа Београд 6
23.-24.08.2010. Инклузивно образовање и индивидуални образовни план –обавезни Панчево Савез учитеља РС 18
05.05.2012. Обука за писање пројекта Београд ЦИП центар за инерактивнупедагогију 18
15.04.-25.05.2013. Деца са сметњама у развоју и препоруке у раду с њима (електронски семинар) бр. 860- 273/2012 Нови Сад ШОСО „Милан Петровић“са домом ученика Нови Сад 16
07.12.2013. Примена иновативних комуникацијских технологија Качарево Центар за стручноусавршавање Кикинда 8

 

РАДНА БИОГРАФИЈА

 Лични подаци 
Име и презиме Ивана Богдановић Томовић
ЈМБГ 0206970865044
Занимање/професија професор разредне наставе 
Мејл адреса tomke@madnet.rs
Мој блог https://ivaninepcelice.wordpress.com/
Број телефона 013/601414062/8813606
Тренутно радно место/установа ОШ „Жарко Зрењанин“ Качарево 
Образовање (средња школа и даље) Средња педагошка школа БеоградПедагошка академија Београд 1991.

Учитељски факултет Београд 1999. 

Испит за лиценцу за наставника  1995. Учитељски факултет, Београд 
Радно искуство (где је радила/радио, када, на ком радном месту)  Прво радно искуство сам имала школске 1994./1995. у ОШ „Жарко Зрењанин “ у Качареву , радила сам годину дана и цело лето без икакве надокнаде, али сам добила потврду о одрађеном приправничком стажу. Након тога сам положила државни испит и радила на краћим и повременим заменама у истој школи.

1.9.1996. – 31. 8. 1997. сам радила као наставник техничког образовањаса 70% радног времена.

1.9.1995. – 5. 3. 1996. на замени као учитељ-

Од 1.9. 1999.запослена сам на неодређено време на радном месту наставника разредне наставе у истој школи са 100% радног времена.

 

ЗВАЊЕ професор разредне наставе 
Страни језици  (ниво) Руски језик
Информатичка писменост Word, PowerPoint, OneNote, Excel, Publisher, internet,e-mail, kreiranje bloga, …

                                                                     

О АУТОРУ

МОЈ ПОРТФОЛИО

Овај Портфолио је штампана верзија детаљнијег, и илустрацијама богатијег, електронског портфолија, који сам направилау облику интернет блога на адреси:

https://ivaninepcelice.wordpress.com/

Коме је намењен

Овај портфолио је намењен мојим колегама, свима онима који ће неке садржаје искористити у раду са ученицима. Намењен је и онима који, по Правилнику о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, имају право да га траже на увид – директору, стручном сараднику, просветном саветнику и саветнику-спољном сараднику.

 

Зовем се Ивана Богдановић Томовић. Рођен сам 1970.г.  у Београду.  Живим и радим у Качареву, у Основној школи “Жарко Зрењанин”.

 

Стручна спрема

У Београду, школске 1988/89. године стекала

усмерено образовање и васпитање средњег ступња просветне струке.

27.06.1991. дипломирала на Педагошкој академији у Београду и стекала звање наставника разредне наставе. Одбрану дипломског рада из математике, на тему „Између игре и  математике“ комисија је оценила оценом 10. Просечна оцена током студија: 8,50.

14.01.1999. дипломирала на Учитељском факултету у Београду и стекала звање професора разредне наставе. Одбрану дипломског рада из социологије, на тему „Између идеологије и истине“ комисија је оценила оценом 9. Просечна оцена током студија: 7,97

Стручни испит положила18. 11. 1995. г. на Учитељском факултету у Београду

 

 

 

Радно искуство

 

 

Прво радно искуство сам имала школске 1994./1995. у ОШ „Жарко Зрењанин “ у Качареву , радила сам годину дана и цело лето без икакве надокнаде, али сам добила потврду о одрађеном приправничком стажу. Након тога сам положила државни испит и радила на краћим и повременим заменама у истој школи.

Од 1.9.1996. до 31. 8. 1997. сам радила као наставник техничког образовањаса 70% радног времена.

Након тога од 1.9.1995. до 5. 3. 1996. на замени као учитељ-

Од 1.9. 1999.запослена сам на неодређено време на радном месту наставника разредне наставе у истој школи са 100% радног времена.

 

 

 

Чланство у тимовима и комисијама:

Стручни тим за инклузивно образовање

 

ЛИЧНА ФИЛОЗОФИЈА

Увек сам сматрала да је професија којом се бавим најтежа и уједно најлепша на свету. Учитељ никад не може да остари,  увек је  млад уз децу уз коју и он сам расте. Трудим се да увек будем у току савремених новости у професионалном усавршавању, да деци увек будем на услузи, да их научим критичком размишљању, да их колико могу спремим за свет у који иду.

Увек сам за сваку позитивну иновативност у настави.

Циљ ми је да научим децу, у овом и оваквом свету у којем живимо, да воле свој језик, науку, игру песму,дружење акцију, да су увек спремни и вољни. Да негују толеранцију и различитост. Да пре свега постану добри људи.

Нико од нас није радио на исти начин првог дана у школи, односно као почетник, и данас, са вишегодишњим искуством иза себе. У мом случају, тај први дан у школи био је пре шеснаестак година и, као и многи други просветари, нисам почела да радим у својој струци. После нешто више  година  каљења са ученицима виших разреда, почела сам да радим као учитељ.

 

Наш посао је такав да завршетком факултета нисмо завршили учење. Учимо и усавршаваћемо се целог живота. Учимо од колега, од деце, са телевизије и интернета. Ја не учим због бодова које треба да сакупим како би ми продужили лиценцу, а сакупила сам преко 300 сати усавршавања у протеклих десет година; и више него што је потребно. Учим због себе и знања које треба да пренесем деци.

Временом се мој начин рада мењао. Стицањем искуства кроз рад са децом у учионици, сазнањима стеченим на разним семинарима, али и самообразовањем, формирала сам начин рада у којем се зна шта је чија улога у учионици. Код мене влада пријатна радна атмосфера, јер чак и када „озбиљно“ радимо, кроз све садржаје провлачим хумор и игру. Кроз тај начин рада ученици нису робови учења, већ деца која су заинтересована да стекну нова знања.

Настојим да искористим предзнања ученика и да на томе планирам начин рада. У почетној настави читања и писања, са монографског метода сам прешла на комплексни поступак и остала при њему. Приметила сам да доста деце долази у први разред са познавањем слова, па и читања и писања, и за њих би монографски поступак био досадан – учили би оно што већ знају. Комплексни поступак потпуно уважава и прихвата индивидуалне разлике између деце и степен предзнања, и даје могућност да сви напредују сопственим темпом, а да због тога не буду критиковани, већ похваљени за сваки напредак у односу на ниво знања којим су дошли у школу.

Генерације деце која долазе нису исте као на почетку моје каријере. То су сада информатичка деца. Више ни телевизија није њихова главна занимација, већ рачунари, таблети, паметни телефони… Преко њих стичу сазнања, а у школи их покушавамо заинтересовати зеленом таблом и кредом (као пре 50 и више година). То тешко иде. Због тога настојим да у свој рад што више укључим технологију блиску ученицима. Многе наставне јединице обрађујем или утврђујем преко PowerPoint презентација, филмова, компјутерских едукативних игрица, користећи рачунар и видео бим пројектор. Сви програми и игрице, које користимо, у служби су стицања знања.

 

Како бих ублажила сувопарност фронталног облика рада, на својим часовима често користим савремена наставна средства и методу демонстрације, игре, глуме. Кад време, односно садржаји наставних јединица то омогућавају, примењујем и друге облике рада – групни (најчешће ликовна култура, свет око нас), односно тимски рад (природа и друштво), рад у пару (српски језик, математика), индивидуални и индивидуализовани рад (са ученицима који имају тешкоће у напредовању, односно са надареним ученицима).

 

У раду ми је циљ да деца заволе школу и учење, а да знања која стекну не забораве, већ примене у различитим животним ситуацијама. Циљ ми је да ме не памте по строгоћи, већ по осмеху и заједничким догодовштинама у учионици и ван ње. Да бих то постигала, ученицима посвећујем доста времена у слободним активностима и додатном раду. Наравно, излети, екскурзије и рекреативне наставе су најбољи начин да се учитељ и ученици упознају у једном другом светлу. Кроз такво дружење се ствара посебна, незаборавна веза између учитеља и деце.

Да сам успела у свом позиву, доказ су деца која, када крену у 5. разред, још дуго долазе код своje  учитељице  да се похвале сваком добром оценом или да се пожале ако их нешто мучи.

 

Мојим часовима, у више наврата, присуствовали су директори, школски педагог и психолог, „угостила“ сам неколико просветних саветника.

Не мислим да сам најбољи учитељ, али свакако не спадам у оне просветне раднике који не воле свој посао и одлазе из школе брзином светлости чим заврше последњи час. У раду сам одговорана, креативна и прецизна. Ово је позив који сам изабрала, и он није лак, а ја се трудим да га радим најбоље што умем.