БРОЈЕВИ ДО 5

Круг      Квадрат     Правоугаоник       Робот – бојанка

Лево – Десно      Криве и праве линије     Дуж

Предмети облика коцке, квадра и  пирамиде

Предмети облика купе, валљка, и лопте

Прва провера знања – група А        Прва провера знања – група Б

Број 1        Број 2       Број 3           Број 4           Број 5

Бројеви 1 и 2 – бојанка

Бројеви до 4 – бојанка

Бројеви до 5 – бојанка

Упоређивање бројева – обрада            Упоређивање бројева – вежбање

Знак +       Знак –                Израчунај и обој – кућица             Израчунај и обој – лав

Сабирање и одузимање до 5                Бројеви до 5 – провера

 

 

 

*Занимљив материјал Сузане Миљковић
*Наставни листићи – ШКОЛСКА ТОРБА
*Учимо кроз игру
*28 комбинација задатака
*Иза, испред, поред
*Едукини прилози – мноого листића
*Математика за 1. разред – мноого листића
*Геометријски облици – Лидија Виденовић
*Сабирање до 5 – Лидија Виденовић