Читачи

Ово су медаље за моје пчелице читаче.
Чекају спремне сваку пчелицу која научи течно да чита све текстове!!!
Пожурите да освојите своју медаљу!
Није лако, али вреди!!!