ПОРТФОЛИО- верзија за штампање

Овде можете видети  верзију мог портфолија који можете преузети и прерадити. Надам се да ће некоме помоћи. Овако сам ја то замислила:

DSCF1275

НАСЛОВНА СТРАНА

О АУТОРУ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

САДРЖАЈ

СРТУЧНО УСАВРШАВАЊЕ-СЕМИНАРИ

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У КОЛЕКТИВУ

ЛИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ФИЛОЗОФИЈА

ИНСТРУМЕНТ ЗА САМОПРОЦЕНУ

САМОПРОЦЕНА ЕФЕКАТА РАДА

СПОЉНА ПРОЦЕНА ЕФЕКАТА РАДА

Ових дана ће надам се цео бити готов.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ

Извештај запосленог о стручном усавршавању

у току I  полугодишта шк. 2013 / 2014 год.

 

Име и презиме: Ивана Богдановић Томовић

 

 

  Назив стручног усавршавања Реализатор  Начин учествовања

***

 

Време  Документ у установи који доказује реализацију****
Стручно усавршавање у установи Приказ правилникастручног усавршавања

у ОШ „Жарко

Зрењанин“ у

Качареву

ДанијелаИвановски Присуство(2) 6.11.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда
Приказдидактичког материјала БранкаДавидовић Присуство(2) 14.11.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда
Угледни час –Квиз у настави

Природе и друштва

Милица Вучковић, Боса Чађеновић, Наташа Јованов Присуство(2) 15.11.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда
Угледни час –Вежбе-линија

Ликовна култура

Мирјана Младеновић Присуство(2) 21.11.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда
Угледни час –Лист-обрада

биологија

Јелена Рокнић Присуство(2) 21.11.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда
Сусрет садечјим песником Тања Стојановски Присуство(2) 26.11.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда, фотографије
Израда Онлајнтестова (обука) Наташа Јованов Присуство(2) 27.11.2013 Евалуциони листић, потпис, потврда
Угледни час –Квиз знања-Питагорина теорема

математика

Милица Бељин Присуство(2) 29.11.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда
Портфолио наставника, васпитача истручних сарадника ПредрагХристов Присуство(2) 4.12.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда, фотографије
Угледни час –Певање, свирање

Музичка култура

БиљанаКрстевска Присуство(2) 11.12.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда
Угледни час –Важност доброг информисања

Грађанско васпитање

БиљанаКрстевска Присуство(2) 11.12.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда
Радионице заУченике и родитеље

декубаж

Ивана Б.Томовић,

Смиља

Шкорић

 

Реализатор(6) 16.12.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда, фотографије
Представљање дидактичкогматеријала

Вишефронтална настава

Ивана Б.Томовић,

Смиља Шкорић

Реализатор(6) 17.12.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда, фотографије
Продајнаизложба С. ШкорићИ.Б.Томовић

С.Кендришић

Реализатор(6) 23.12.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда, фотографије
Завршница пројектаПозориште у учионици ЈеленаСарафијановић Асистент(4) 23.12.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда, фотографије
Приредба за крајПрвог полугодишта Ивана Б.Томовић Реализатор(6) 23.12.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда, фотографије, видео запис
ПриказБЛОГА ДалиборСимоновић Присуство(2) 25.12.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда, фотографије
ПриказБЛОГА Ивана Б.Томовић Реализатор(8) 25.12.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда, фотографије
ПриказБЛОГА ДанијелаИвановски Присуство(2) 25.12.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда, фотографије, БЛОГ
ПриказБЛОГА НаташаЈованов Присуство(2) 25.12.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда, фотографије
ПриказБЛОГА ТањаСтојановски Присуство(2) 25.12.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда, фотографије
Представа за крајПрвог полугодишта СлавицаЛакушић Присуство(2) 25.12.2013. Евалуциони листић, потпис, потврда

 

 

 

 

 

  Oблик стручног усавршавања* Назив стручног усавршавања  Начин учествовања

***

 

Време   Број сати  Документ

који доказује реализацију

****

Стручно усавршавање  ван установе Стручнискуп ПрезентацијаУџбеника

За разредну

наставу

присуство 25.11.2013. 1 Уверењео учествовању

на стручном

скупу стручног

усавршавања

Одобрен програмстручног усавршавања Примена иновативних комуникацијских  технологија у настави присуство 7.12.2013. 8 Уверењео похађаној

обуци

стручног усавршавања

 

 

ЕВИДЕНЦИЈА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА – СЕМИНАРИ

 

Основна школа „Жарко Зрењанин“ Качарево

 

ЕВИДЕНЦИЈА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

                               СЕМИНАРИ

Професор разредне наставе:

Ивана Богдановић Томовић

 

 Датум  Назив семинара  Место  Организатор  Сати 
16.51994.-

21.5.1994.

Програми за заштиту и подстицање развоја деце уратом измењеном контексту“( чувари осмеха) Качарево    Филозофски факултетинстиитут за психологију,Београд
26.08.2003. Комплексна метода у почетној настави читања и писања Београд М.МаринковићОШ „Краљ Петар I“ Београд
Грађанско васпитање први ниво за ОШДесетодневна обука Београд Министарство просвете испорта
13.02.2003. Други специјализовани републички семинар о настави математике у млађим разредима ОШ Београд „Архимедес“ клуб младихматематичара
28.02.2003.

21.03.2003.

11.04.2003.

09.05.2003

Семинар забавиште физичке културе „Спортико змај“ Београд ОШ „Младост“ 24
22.02.2003. Вишефронтални облик наставе „Нова школа“ Петра Савића Београд Педагошко друштво Србије 16
07.-12.04.2003. Едукација учитеља за идентификацију и рад са даровитом децом Вршац Едукативни центар за рад са даровитима 80
04.2003. Активно учење Београд Институт за психологијуФиолзофски факултет
27.11.2005. Методика наставе српског језика и књижевности у разредној настави Београд Министарство просветеи спорта 8
06.12.2006. Настава српског језика и књижевности Београд Учитељски факултет 6
24-.26.02.2006. Увод у калиграфију Београд Савез учитеља Београда 15
27.02.2006. Зимски сусрети учитеља Србије Београд Савез учитеља РС 6
09.11.2006. Употреби искоришћено Панчево Друштво учитеља Панчево 3
25.12.2007. Наставник као креатор климе у одељењу – обавезан бр. 256 Београд Институт за педагошкаистрживања 10
26.12.2007. Азбука сарадње школе и породице Београд Милица Брстина Кочиш,Јован Кочиш 8
08.02.2008. Рад у комбинованом одељењу – обавезан бр.316Упознај и покрени- подршка развоја друштвености код ученика – изборни бр. 319Унапређење наставе математике у нижим разредима ОШ – обавезан бр. 042 Београд Савез учитеља РС 3
09.02.2008. 24. зимски сусрети учитеља Србије Београд Савез учитеља РС 6
14.03.2008. АДД/АДХД – дефицит пажње бр. 341 Београд Биофидбек АсоцијацијаСрбије 6
14.06.2008. Сигурна школа – живимо без насиља бр. 284 Качарево Центар за социјалнирад града Новог Сада 15
17.12.2008. О методу „Рука у тесту“- обавезни бр. 171 Панчево Институт „Винча“ Београд 8
24.-26.02.2009. Добробит животиња и ми – изборни бр. 512 Београд ОРСА Београд 18
22.12.2009. Претпоставке успешне наставе – обавезни бр.577 Београд Педагошко друштво србије 10
16.01.2010. Специјализовани републички семинар о настави математике у млађим разредима ОШ – обавезни бр. 050 Качарево Математичко друштво„Архимедес“ Београд 8
14.02.2010. Подршка унапређивању обрзовно васпитног рада и осаврмењавању методологије рада у млађим разредима ОШ – обавезни бр. 565 Качарево Савез учитеља РС 8
17.04.2010. Између прописа и праксе – обавезни бр. 573 Качарево Угоститељско туристичка школа Београд 6
23.-24.08.2010. Инклузивно образовање и индивидуални образовни план –обавезни Панчево Савез учитеља РС 18
05.05.2012. Обука за писање пројекта Београд ЦИП центар за инерактивнупедагогију 18
15.04.-25.05.2013. Деца са сметњама у развоју и препоруке у раду с њима (електронски семинар) бр. 860- 273/2012 Нови Сад ШОСО „Милан Петровић“са домом ученика Нови Сад 16
07.12.2013. Примена иновативних комуникацијских технологија Качарево Центар за стручноусавршавање Кикинда 8